Gå till innehåll

Trädgård & Kolonilotter

2016-06-30 16.38.18

För vår trädgård är vi gemensamt ansvariga och vi ser alla till att den håller sig fin. För att bevara och utveckla den så krävs det gemensamt ansvar, arbete och idéer från oss boende.

Förfrågan om det finns lediga odlingslotter sker till styrelsens trädgårdsansvarig. Att inneha en odlingslott är gratis. Skötsel av odlingslott ska inte resultera i nedskräpning av gården. I trädgårdsboden finns redskap och vattenutkast för bevattning av odlingslotter. Nyckeln till lägenheterna passar till boddörren.

I boden finns också 2 st campingstolar, 2 boulespel, 1 krocketspel och racket och boll till minitennis för våra yngre.

Våra planteringar har skett enligt följande skiss:

Planteringsskiss

En närmare beskrivning över vad som planterats finns här:

Växtlista