Gå till innehåll

Som vissa av er säkerligen redan noterat så har Småas underleverantör IB fog nu påbörjat sina arbeten.

Man kommer att göra om samtliga fogar mellan betongelementen i fasaden på bägge fastigheterna samt göra vissa plåtarbeten vid fönsterblecken, ett arbete som kommer att pågå under ett antal veckor - fogning kan inte ske vid nederbörd, så vädret kommer till viss del att styra tidplanen.

Mobila (självgående) lyftkranar kommer att användas för arbetet. Då samtliga sidor av fastigheterna ska åtgärdas kan viss växtlighet behöva beskäras för framkomlighet.

Vänligen var aktsamma vid passage under eller i närheten av kranar i arbete.

Vid frågor om arbetet, tveka inte att kontakta oss i styrelsen!

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) kommer att utföras den 28 - 29 oktober av Haninge Sotning & Ventilation.

Mer information kommer under oktober men då det är viktigt att alla lägenheter är tillgängliga under dessa två dagar ber vi er att redan nu notera tidpunkten. Som vanligt står det fritt att antingen vara hemma under kontrollen eller lämna dörrlåset i serviceläge.