Gå till innehåll

Vi har kontaktat jouren hos vår fastighetsförvaltare för att få en lösning på den låga varmvattentemperaturen så snart som möjligt - förhoppningsvis redan under helgen.

Håll utkik i din brevlåda efter foldern "Skydda dig mot brand hemma" med råd om hur du ska agera om olyckan är framme och hur du minskar risken för brand. Titta gärna igenom informationen gemensamt i familjen!

Kom ihåg att brandvarnaren kan rädda liv - testa den regelbundet! Om du har svårt att nå testknappen, be en granne eller någon i styrelsen om hjälp.

Under våren har vi låtit byta en olämpligt monterad röklucka i 32an, kontrollerat och kompletterat tätningslisterna runt ytterdörrarna samt bytt skyltarna för utrymningsväg i förråden (då batterierna börjat fallera).

I slutet av april utförde Södertörns brandskyddsförbund tillsyn av vår brandsäkerhet. Protokollet från denna noterade inga brister och det noterades att "BRF Lobelian har ett fullgott och väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete".

Vi försöker hålla en positiv ton med ett minimum av pekpinnar i vår kommunikation - men ibland är det svårt och detta är ett sådant tillfälle.

Vem i hela fridens namn har ställt en glasruta lutad mot vårt nedkast för restavfall i stället för att lämna den till återvinningscentralen som befinner sig inom promenadavstånd även för den som inte har bil?

Inte bara utgör det vassa glaset en stor risk för förbipasserande och lekande barn, dessutom så innebär det att renhållningen inte kommer att tömma våra sopor om det finns avfall utanför kärlen!

Ägaren till dessa (för tillfället undanplockade) glasrester kan kontakta mig för en "gör om, gör rätt" och lite allmän information om vår sophantering!

Glasruta