Gå till innehåll

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) kommer att utföras den 28 - 29 oktober av Haninge Sotning & Ventilation.

Mer information kommer under oktober men då det är viktigt att alla lägenheter är tillgängliga under dessa två dagar ber vi er att redan nu notera tidpunkten. Som vanligt står det fritt att antingen vara hemma under kontrollen eller lämna dörrlåset i serviceläge.

På tisdag den 13/4 har Småa anordnat en fuktundersökning av fuktskadorna i entrén i nr 32 som förberedelse för åtgärd. Som ett led i denna undersökning kommer eventuellt fuktprovokation genom spolning med högtryck i fogarna mellan betongelementen på framsidan att ske, så var uppmärksam på anvisningar som ges vid passage i porten under måndagen.

I samband med detta kommer besiktningsmannen från Raksystems att besöka de lägenheter som rapporterat problem med fukt/is på insidan av fönstren under vintern (C11, C21, C22, C33 samt D31 i 34an). Berörda lägenheter har aviserats separat.

Den preliminära planen från Småas sida är att åtgärder i nr 34 kommer att påbörjas vecka 15 och givet resultatet av undersökningarna i nr 32 kommer troligen detta arbete fortsätta med nr 32 därefter. Småa har anlitat firman IB Fog för åtgärderna.

(*) Undersökningen flyttad fram till tisdagen p.g.a. väderutsikterna

Det framgår som ni säkert sett med tydlighet att problemen med våra undertak vid porten fortsätter och vi har både skeva paneler och bruna rinningar på fasaden.

Detta är brister som påtalades redan inför tvåårskontrollen och det är Småas ansvar att lösa problemet - det har förekommit ett flertal åtgärder genom åren vilka bevisligen inte varit tillräckliga.

Småa kommer att vidta ytterligare undersökningar vid Anemonvägen 32 och därefter initiera ett nytt åtgärdspaket för bägge fastigheterna. När vi får bättre insyn i tidslinjen för detta återkommer vi.

Tills dess skulle vi vilja be er att ta en extra titt på era fönster, framför allt de som vetter mot porten eller mot parkeringen. Om ni finner kondens mellan fönstren (kondens på fönstrets utsida är normalt) ber vi er informera oss via e-mail till styrelse@lobelian.se då det kan vara ett resultat av bristfällig fogning vilket vi i så fall ska lyfta i samband med kommande åtgärder.

Småa har anlitat firman Dry-It för att undersöka anledningen till läckaget i entréns undertak i 34an vilket igen orsakat att panelen slagit sig.

I samband med denna undersökning behöver Småa och Dry-It få tillträde till de lägenheter ovanför markplan vilka vetter mot porten mellan 08.00 - 16.00, bland annat för att undersöka fogen runt fönstren. Denna avisering berör alltså lägenheterna D11, D21, D31 och D41.

På grund av det gällande läget runt COVID-19 har föreningen tillsett att de som besöker lägenheterna kommer att vara försedda med munskydd.

Är du inte hemma under denna tidsperiod ber vi dig ställa dörrlåset i serviceläge - någon från styrelsen kommer då att deltaga i ditt ställe. Meddela gärna i förväg via e-mail till styrelse@lobelian.se om du är hemma eller inte.

Under den yttre undersökningen kommer vatten att spolas på fasaden för att spåra källan till problemet så var lite uppmärksam vid passage genom porten under denna dag!

Berörda lägenheter kommer även att få denna avisering i sina postfack.

Det växer så det knakar i det sköna vädret!

Vi vill bara påminna om att trädgårdsavfall ska avyttras via kretsloppscentralen i Älta (vid större mängder) eller slängas som hushållsavfall.

Grönområdet utanför vår förening får absolut inte användas för dumpning av trädgårdsavfall - det räknas som otillåten tippning i naturen!

Läs mer om trädgårdsavfall på Nacka kommuns hemsida:

https://www.nacka.se/boende-miljo/natur-och-parker/skotsel-av-park-och-naturmark/tradgardsavfall-och-tippning-i-naturen/

https://www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/sortera/tradgardsavfall/

Ha en fortsatt trevlig odlingssommar!