Gå till innehåll

På tisdag den 13/4 har Småa anordnat en fuktundersökning av fuktskadorna i entrén i nr 32 som förberedelse för åtgärd. Som ett led i denna undersökning kommer eventuellt fuktprovokation genom spolning med högtryck i fogarna mellan betongelementen på framsidan att ske, så var uppmärksam på anvisningar som ges vid passage i porten under måndagen.

I samband med detta kommer besiktningsmannen från Raksystems att besöka de lägenheter som rapporterat problem med fukt/is på insidan av fönstren under vintern (C11, C21, C22, C33 samt D31 i 34an). Berörda lägenheter har aviserats separat.

Den preliminära planen från Småas sida är att åtgärder i nr 34 kommer att påbörjas vecka 15 och givet resultatet av undersökningarna i nr 32 kommer troligen detta arbete fortsätta med nr 32 därefter. Småa har anlitat firman IB Fog för åtgärderna.

(*) Undersökningen flyttad fram till tisdagen p.g.a. väderutsikterna