Gå till innehåll

Stadgar

Här hittar du BRF Lobelians stadgar av 2023-07-06 i PDF-fornat.

Stadgarna refererar till Bostadsrättslagen (1991:614) vilken hittas här.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, vars arbete till del som anges i Bostadsrättslagen även regleras i Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar vilken hittas här.