Gå till innehåll

Sophantering

Föreningen har två underjordiska sopbehållare som är belägna utanför 34an, en för hushållsavfall och en för matavfall. Förpacka soporna i väl tillslutna påsar för allas trevnad.

Sopbehållarna är endast avsedda för boende i föreningen.

Övrigt avfall skall lämnas till återvinningsstationen, närmast ligger Älta kretsloppscentral.

Föreningen har inga utrymmen för att förvara sopor. Det är inte tillåtet att lämna sopor i utanför dörren i trapphuset eller utanför sopbehållarna.