Gå till innehåll

Sophantering

Föreningen har 2 stycken underjordiska sopbehållare som är belägna utanför 34an, en behållare för hushållsavfall och en för matavfall. Förpacka soporna i väl tillslutna påsar för allas trevnad. Sopbehållarna är endast avsedda för boende i föreningen. Övrigt avfall skall lämnas till återvinningsstationer. En kretsloppscentral finns i Ältabergs Industriområde, Örkroken .

Föreningen har inga utrymmen för att förvara sopor. Det är inte tillåtet att lämna sopor i utanför dörren i trapphuset eller utanför sopbehållarna.