Gå till innehåll

Sophantering

Föreningen har 2 stycken underjordiska sopbehållare som är belägna utanför D huset. En behållare för hushållsavfall och en för matavfall. Förpacka soporna i väl tillslutna påsar för allas trevnad. Sopbehållarna är endast avsedda för boende i föreningen. Övrigt avfall skall lämnas till återvinningsstationer. En kretsloppscentral finns i Ältabergs Industriområde, Örkroken .

Föreningen har inga utrymmen för att förvara sopor. Det är inte tillåtet att lämna sopor utanför sopbehållarna.