Gå till innehåll

Brandskyddspolicy

Det åligger samtliga boende att se till att dörrar går i lås för att förbättra brandskyddet samt att förhindra obehöriga tillträde till föreningens hus. Brandfarliga vätskor får ej förvaras i källarutrymmen. Brandskyddet är ett gemensamt intresse.

På våra balkonger får grillning endast ske med elgrill!

Tänk på att aldrig använda hissen vid brand! Förvara inte cyklar, mopeder, pulkor, barnvagnar, skor, stövlar, möbler, dörrmattor eller annat utanför din lägenhet eller på annan plats i trapphuset – detta kan förvärra brandförloppet och utgör hinder vid en utrymning!

Vår städfirma kan också få problem med att fullgöra sina åtaganden på grund av hinder I trapphuset och dina grannar kan vara störda av detta så tänk på att visa hänsyn.