Gå till innehåll

Brandskyddspolicy

Det åligger samtliga boende att se till att dörrar går i lås för att förbättra brandskyddet samt att förhindra obehöriga tillträde till föreningens hus. Brandfarliga vätskor får ej förvaras i källarutrymmen. Brandskyddet är ett gemensamt intresse.

Tänk på att aldrig använda hissen vid brand! Förvara inte cyklar, pulkor, barnvagnar, skor, stövlar, möbler, dörrmattor eller annat utanför din lägenhet – detta kan förvärra brandförloppet och utgör hinder vid en utrymning!

Vår städfirma kan också få problem med att fullgöra sina åtagande på grund hinder I trapphuset och dina grannar kan vara störda av detta så tänk på att visa hänsyn.