Gå till innehåll

För att höja säkerheten kommer vi från den 1/12 att begränsa den tid på dygnet portkoden är giltig till mellan 07.00 - 21.00. Övrig tid kommer kodbricka eller nyckel att behöva användas.

Om ni med anledning av detta behöver ytterligare kodbrickor i familjen så har vi införskaffat ett litet lager med sådana - skicka ett e-mail till styrelse@lobelian.se så ordnar vi det!

Koden kommer att bytas den första februari 2018 (då garantiärendena ska vara åtgärdade) och därefter två gånger per år. Den nya koden kommer att distribueras i postfacken under mitten av januari.

 

Med början nu på torsdag kommer Småas underleverantör Q-gruppen att påbörja arbeten för att komma tillrätta med brister avseende plåtarbeten och fogningar av tak och fönsterbleck på bägge fastigheterna.

Detta förväntas enligt Småa lösa problemen med fuktinträngning via taken (vilket föranlett skadan i 34ans trapphus) och fuktskadorna i ekpaneltaken vid entréerna.

Under denna period kommer en skylift att användas men man bedömer inte att detta kommer att inskränka tillgängligheten för in- och utfart på parkeringen.