Gå till innehåll

P-platser

Allmänt

Uthyrning av boendeparkering sker via föreningen och kostnaden debiteras tillsammans med avgiften för bostadsrätten.

Vi har totalt 22 platser (11 ute, 11 i carport) där hälften av dessa är utrustade med motorvärmaruttag och hälften är utrustade med laddbox för elbil. Observera att det inte är tillåtet att ladda elbil från motorvärmaruttagen!

Respektera att platserna är uthyrda och nyttja inte en tom plats utan att be innehavaren om lov. Att parkera framför husen ska endast ske under kortare stund vid t ex varuleveranser, var uppmärksam på skyltningen.

Hyreskostnaden för en uteplats är 375 SEK/mån och för en carportplats 535 SEK/mån - för platser med motorvärmare ingår elen för denna i detta pris. För platser med laddbox tillkommer extra kostnader, se nedan.

Användande av laddbox för elbil

För att utnyttja laddbox på platser utrustade med sådan tillkommer utöver hyreskostnaden en extra avgift till föreningen om 200 SEK/mån för att täcka laddboxarnas investerings- och driftkostnader.

Användare av laddbox behöver också teckna ett avtal med CaCharge som administrerar systemet. Därefter kommer CaCharge separat att debitera användaren en fast avgift på 89 kr/månad samt en rörlig kostnad per kWh vilken justeras kvartalsvis - för aktuellt pris, se våra nyhetsinlägg på hemsidan.

Om ni vill börja att ladda er bil kontakta någon av Stefan Berg, Joakim Danzer eller Hans Wilhelmsson - enklast via e-mail till styrelse@lobelian.se så hjälper vi er att komma igång!

Fördelning av P-platser samt köplats

Det är föreningens ambition att varje medlem ska kunna erbjudas en P-plats. Lägenheter som innehar fler än en P-plats ska därför vara medvetna om att dessa kan sägas upp för att kunna erbjuda medlem utan parkering en plats.

För nya medlemmar sker fördelning av plats eller uppförande på kölista tidigast per tillträdesdagen.

Dokument och länkar