Gå till innehåll

Grillning

På balkongen får endast elgrill användas på grund av brandrisk. Grilla gärna på vår gård, men se till att obehag inte uppstår för omkringboende. Vid grillning på gård ska städas efter grillning. Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för av honom orsakad skada pga slarv eller oaktsamhet.