Gå till innehåll

Nycklar, brickor & port

Varje lägenhet har tre brickor till passagesystemet för att kunna öppna porten utan nyckel dygnet runt. Behövs fler brickor, kontakta styrelsen!

Portkoden är giltig mellan 07.00 - 22.00, övrig tid används bricka eller nyckel. Koden byts två gånger per år, den första april och den första oktober - information om ny kod distribueras i postfacken minst två veckor i förväg.

Extra nycklar beställes via Great Security i Nacka (tidigare Nacka Lås) på Värmdövägen 260, tel 08-5033 4036. Då du beställer en nyckel behöver du visa din legitimation och styrka att du du är innehavare till lägenheten (t.ex. genom att visa upp köpekontraktet tillsammans med en befintlig nyckel).

Vid förlust av bricka eller nyckel är det viktigt att kontakta styrelsen!