Gå till innehåll

Nycklar, brickor & port

Varje lägenhet har tre brickor till passagesystemet för att kunna öppna porten utan nyckel dygnet runt. Behövs fler brickor, kontakta styrelsen!

Portkoden är giltig mellan 07.00 - 21.00, övrig tid används bricka. Koden byts två gånger per år, den första april och den första oktober - information om ny kod distribueras i postfacken minst två veckor i förväg.

Extra nycklar beställes på hemsidan hos Farsta Lås 08-604 50 50.

Vid förlust av bricka eller nyckel är det viktigt att kontakta styrelsen!