Gå till innehåll

Nycklar, brickor & port

Varje lägenhet har tre brickor till passagesystemet för att kunna öppna porten utan nyckel dygnet runt. Behövs fler brickor, kontakta styrelsen!

Portkoden är giltig mellan 07.00 - 22.00, övrig tid används bricka eller nyckel. Koden byts två gånger per år, den första april och den första oktober - information om ny kod distribueras i postfacken minst två veckor i förväg.

Extra nycklar beställes via Tyresö Låsservice i Trollbäcken. Då du beställer en nyckel behöver du visa din legitimation, en befintlig nyckel och styrka att du är innehavare till lägenheten genom att visa upp den senaste inbetalningsavin eller ditt köpekontrakt.

Vid förlust av bricka eller nyckel är det viktigt att kontakta styrelsen!