Gå till innehåll

Småa har anlitat firman Dry-It för att undersöka anledningen till läckaget i entréns undertak i 34an vilket igen orsakat att panelen slagit sig.

I samband med denna undersökning behöver Småa och Dry-It få tillträde till de lägenheter ovanför markplan vilka vetter mot porten mellan 08.00 - 16.00, bland annat för att undersöka fogen runt fönstren. Denna avisering berör alltså lägenheterna D11, D21, D31 och D41.

På grund av det gällande läget runt COVID-19 har föreningen tillsett att de som besöker lägenheterna kommer att vara försedda med munskydd.

Är du inte hemma under denna tidsperiod ber vi dig ställa dörrlåset i serviceläge - någon från styrelsen kommer då att deltaga i ditt ställe. Meddela gärna i förväg via e-mail till styrelse@lobelian.se om du är hemma eller inte.

Under den yttre undersökningen kommer vatten att spolas på fasaden för att spåra källan till problemet så var lite uppmärksam vid passage genom porten under denna dag!

Berörda lägenheter kommer även att få denna avisering i sina postfack.