Gå till innehåll

Mäklarinformation & Lägenhetsinformation

När du säljer din bostadsrätt ska köparen godkännas av styrelsen. Tag kontakt med och skicka alla handlingar (köpekontrakt och ev. pantsättningsdokument) till vår förvaltare, Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC tel 0771-722722. Beslut om medlemskap för privatperson har av styrelsen delegerats till SBC som fattar beslutet efter inhämtande av kreditupplysning.

Juridisk person tillåts inte som medlem i enlighet med våra stadgar.

För att hanteringen av handlingarna inte ska fördröjas i onödan är det viktigt att du informerar mäklare, bank och köpare om att alla papper skall skickas direkt till vår förvaltare.

Ansökan om inträde respektive utträde ur föreningen ska också inlämnas till vår förvaltare.

Lägenhetsinformation kan hämtas via https://hemma.sbc.se/kundportal/login eller genom att kontakta SBC Kundtjänst på tel 0771-722722.