Gå till innehåll

Mäklarinformation & Lägenhetsförsäljning

När du säljer din bostadsrätt ska köparen godkännas av styrelsen. Tag kontakt med och skicka alla handlingar (köpekontrakt och ev. pantsättningsdokument) till vår förvaltare, Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC tel 0771-722722, så gör de en sammanställning och tar kreditupplysningar på nya medlemmar, som föreläggs styrelsen.
För att hanteringen av handlingarna inte ska fördröjas i onödan är det viktigt att du informerar mäklare, bank och köpare om att alla papper skall skickas direkt till vår förvaltare.
Ansökan om inträde respektive utträde ur föreningen ska också inlämnas till vår förvaltare.