Gå till innehåll

Underhåll och förbättringar

Nedanstående tabell visar utförda och kommande underhålls- och förbättringsarbeten enligt vår underhållsplan.

Utfört underhåll

ÅrÅtgärd
2019Reparation av läckage i bergvärmeanläggningen 34an
2021OVK
2022Garantiarbete: Utvändig omfogning, plåtarbeten, byte av entrétak, bättring av sprickor 34an
2022Stamspolning
2022Laddboxar installerade för hälften av platserna på parkeringen
2023Komplettering av takluckor på vindarna för lättare öppning
2023Byte till LED-armaturer i trapphus
2023Byte av felkodade huvudcylindrar till postfacken
2023Reparation av nedkast för restavfall

Kommande underhåll enligt plan

ÅrÅtgärd
2024OVK och justering av ventilationsanläggning 32an
2027Stamspolning
2027Ommålning av linjer på parkering
2028Förnyelse energideklaration
2030Målning carport, entrédörrar, trapphus
2030Byte kompressorer i värmesystem
2035Renovering av ventilationsaggregat
2037Omfogning av fasad
2040Målning betongfasad