Gå till innehåll

Underhåll och förbättringar

Nedanstående tabell visar utförda och kommande underhålls- och förbättringsarbeten enligt vår underhållsplan.

Utfört underhåll

ÅrÅtgärd
2018OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)
2019Reparation av läckage i bergvärmeanläggningen 34an
2021OVK
2022Garantiarbete: Utvändig omfogning, plåtarbeten, byte av entrétak, bättring av sprickor 34an
2022Stamspolning
2022Laddboxar installerade för hälften av platserna på parkeringen
2023Komplettering av takluckor på vindarna för lättare öppning
2023Byte till LED-armaturer i trapphus
2023Byte av felkodade huvudcylindrar till postfacken
2023Reparation av nedkast för restavfall
2023Rengöring av sopkärl
2023Uppgradering av nödtelefon för hissar till 4G
2024Ny röklucka installerad i 32an
2024Ny nödskyltning till förrådsdelen

Kommande underhåll enligt plan

ÅrÅtgärd
2024OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)
2026Stamspolning
2027Ommålning av linjer på parkering
2027OVK
2028Förnyelse energideklaration
2030Målning carport, entrédörrar, trapphus
2030Byte kompressorer i värmesystem
2030OVK
2030Stamspolning
2033OVK
2034Stamspolning
2035Renovering av ventilationsaggregat
2036OVK
2037Omfogning av fasad
2038Stamspolning
2039OVK
2040Målning betongfasad