Gå till innehåll

Digital-TV & Bredband

Föreningen har tecknat ett kollektivt avtal om bredband, digital-TV och bredbandstelefoni med Telia. Avgiften för dessa tjänster (250 SEK/mån) återfinns som posten "Kabel-TV" på din lägenhets månadsavi.

I det kollektiva avtalet ingår:

  • Bredband 100/10 Mb/s
  • TV Kanalpaket "Lagom" - för vilka kanaler som ingår, se Telias hemsida
  • Bredbandstelefoni - samtalskostnader debiteras individuellt

Till lägenheten hör en router och en TV-box. Dessa tillhör lägenheten och ska lämnas kvar vid ägarbyte!

Det är viktigt att tillträdande ägare tar över tjänsterna för lägenheten i samband med inflyttning. Det görs genom att registrera sig för lägenheten på https://www.telia.se/kollektiva-tjanster/aktivera eller genom att ringa Telia på telefon 90200. Efter att registrering skett kan det ta upp till ett dygn innan tjänsterna kommit igång fullt ut.

Det går att teckna tilläggstjänster (som högre hastighet på bredbandet eller fler kanaler i TV-utbudet) genom att gå in på "Mitt Telia" via Telias hemsida. För aktivering av bredbandstelefonin brukar det vara enklast att ringa Telia direkt.