Gå till innehåll

Uthyrning i andra hand

Vill du hyra ut i andra hand måste du ha tillstånd från föreningens styrelse. Ett godkännande kan endast lämnas av följande skäl:

 • Dokumenterat arbete på annan ort
 • Dokumenterade studier på annan ort
 • Vård av anhörig på annan ort
 • Sjukdom
 • Värnpliktstjänstgöring
 • Sambo på prov
 • Annat beaktansvärt skäl
  Styrelsen kan tidsbegränsa möjligheten att hyra ut. Ansök i god tid och minst två månader innan du planerar att hyra ut.
  Att hyra ut lägenheten utan styrelsens tillstånd kan innebära att nyttjanderätten till din bostadsrätt förverkas enligt bostadsrättslagen. Vid andrahandsuthyrning kvarstår det juridiska ansvaret för bostadsrätten hos ägaren.

Se länk nedan:

https://www.lobelian.se/uthyrningiandrahand/lobelian-andrahandsuthyrningspolicy-2020-04-12/