Gå till innehåll

Nyheter

Nyhetsbrev 25

Posted in Information | Kommentarer inaktiverade för Nyhetsbrev 25

Nyhetsbrev 24

Posted in Information | Kommentarer inaktiverade för Nyhetsbrev 24

Tvätt av sopbehållare torsdag 21/9

Våra sopbehållare kommer att rengöras och underhållas den 21/9 vilket kommer att innebära en del buller samt att in- och utfarten från parkeringen under en kortare tid kan vara blockerad.

Posted in Information | Kommentarer inaktiverade för Tvätt av sopbehållare torsdag 21/9

Alla parkeringar uthyrda

Samtliga av föreningens P-platser är nu hyrda och vi kan därför inte längre erbjuda någon plats för besökande.

Posted in Information | Kommentarer inaktiverade för Alla parkeringar uthyrda

Uppeldad slang till utevatten

To view the contents of this post, you must be authenticated and have the required access level.

Posted in Information | Kommentarer inaktiverade för Uppeldad slang till utevatten

Ändrat pris för laddning av elbil

Kostnaden för laddning av elbil är nu 1.50 SEK/kWh. Nästa prisjustering görs i början av oktober.

Posted in Information | Kommentarer inaktiverade för Ändrat pris för laddning av elbil

Våra nya stadgar är nu antagna

Nu finns våra nya Stadgar daterade den 2023-07-06 under rubriken Föreningen och stadgar på vår hemsida.

Posted in Information | Kommentarer inaktiverade för Våra nya stadgar är nu antagna

Extra Föreningsstämma

Vi Kallar till Extra föreningsstämma fredagen den 16 juni kl 18.00 vid odlingslotterna. Vid ordinarie årsmöte som hölls den 30 maj röstade medlemmarna för att anta motionen om de föreslagna stadgarna. För att godkänna nya stadgar krävs dock två på varandra följande stämmor där den extrastämman kräver 2/3 majoritet. På vår hemsida under rubriken "Föreningen"/"Extra ...fortsätt läsa "Extra Föreningsstämma"

Posted in Information | Kommentarer inaktiverade för Extra Föreningsstämma

Årsmöte den 30 maj kl 19.00 vid våra trädgårdslotter

På vår hemsida under rubriken "Föreningen"/"Föreningsstämma" finns nu alla dokument som du behöver för att delta i årsmötet. Om du vill jämföra de nya föreslagna stadgarna med våra nuvarande finns de gamla under rubriken "Föreningen"/"Stadgar" Välkomna!

Posted in Information | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte den 30 maj kl 19.00 vid våra trädgårdslotter

Montering av nya armaturer påbörjas i veckan

Som vi informerat om tidigare så kommer vi att låta byta de runda väggarmaturerna i trapphusen till nya, baserade på energisnålare LED-teknik - en provmodell sitter som bekant sedan februari i bottenvåningen i 34an (Test av LED-armatur). Lysrören i våra befintliga armaturer, "T5 cirkel", fasas dessutom ut under 2023 och kommer inte längre att kunna ...fortsätt läsa "Montering av nya armaturer påbörjas i veckan"

Posted in Information | Kommentarer inaktiverade för Montering av nya armaturer påbörjas i veckan