Gå till innehåll

1

GångvägTill viss förvåning försvann halva vår gångväg från trädgårdplanteringen ut mot parken i dag då den har anlagts på kommunens mark. Ståndpunkten från kommunen är enligt Småa och S46 (firman som utför marketablering) att ytan ska utgöras av gräs trots att Småa kämpat för att gången ska få vara kvar.

Vidare kommer den del av planteringen på södra sidan ("balkongsidan") av hus D som befinner sig på kommunens mark att ersättas av gräs (berört område är för tillfället markerat av pinnar och blå färg).

Grundproblemet är att firman som utförde markarbeten missade var tomtgränsen gick under etableringen så vi har haft planteringen en bra bit utanför gränsen.

Vi är säkert många som kommer att sakna både vår fina gångväg och ursprunglig plantering.

Som vissa säkert noterat har den nya ekpanelen i entrétaket vid D-huset rest sig under veckan (vi kan inte utesluta att samma sak händer i C-entrén). Detta har uppmärksammats av Småa och samma problem har uppstått vid de nya husen i Mispeln. En teori är att det rör sig om ett problem med fästmetoden av panelen.

Småa har kontaktat sin underleverantör och de kommer gemensamt att göra upp en åtgärdsplan i början av nästa vecka.

I denna ingår även att slutföra monteringen av s.k. DVT-rör i de utvändiga fogar som saknar sådana samt att göra en uppföljande fuktmätning för att säkerställa funktionen.

Vi följer självklart processen och återkommer med mer information.