Gå till innehåll

Lite information om brandskydd

Håll utkik i din brevlåda efter foldern "Skydda dig mot brand hemma" med råd om hur du ska agera om olyckan är framme och hur du minskar risken för brand. Titta gärna igenom informationen gemensamt i familjen!

Kom ihåg att brandvarnaren kan rädda liv - testa den regelbundet! Om du har svårt att nå testknappen, be en granne eller någon i styrelsen om hjälp.

Under våren har vi låtit byta en olämpligt monterad röklucka i 32an, kontrollerat och kompletterat tätningslisterna runt ytterdörrarna samt bytt skyltarna för utrymningsväg i förråden (då batterierna börjat fallera).

I slutet av april utförde Södertörns brandskyddsförbund tillsyn av vår brandsäkerhet. Protokollet från denna noterade inga brister och det noterades att "BRF Lobelian har ett fullgott och väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete".