Gå till innehåll

Det framgår som ni säkert sett med tydlighet att problemen med våra undertak vid porten fortsätter och vi har både skeva paneler och bruna rinningar på fasaden.

Detta är brister som påtalades redan inför tvåårskontrollen och det är Småas ansvar att lösa problemet - det har förekommit ett flertal åtgärder genom åren vilka bevisligen inte varit tillräckliga.

Småa kommer att vidta ytterligare undersökningar vid Anemonvägen 32 och därefter initiera ett nytt åtgärdspaket för bägge fastigheterna. När vi får bättre insyn i tidslinjen för detta återkommer vi.

Tills dess skulle vi vilja be er att ta en extra titt på era fönster, framför allt de som vetter mot porten eller mot parkeringen. Om ni finner kondens mellan fönstren (kondens på fönstrets utsida är normalt) ber vi er informera oss via e-mail till styrelse@lobelian.se då det kan vara ett resultat av bristfällig fogning vilket vi i så fall ska lyfta i samband med kommande åtgärder.