Gå till innehåll

Från klockan 08.00 torsdagen den 15:e juni kommer firman Dryit att påbörja en fuktutredning, i vilken ingår en läckagesökning för att spåra anledningen till vatteninträngningen i 34an.

Man kommer då att spola vatten på fasaden på olika platser vilket kan innebära att det också kan rinna vatten ner på fönstren - kontrollera gärna att dessa är helt stängda inför detta datum.

Man kommer vidare bl.a. att försöka fastställa orsaken till de fortsatta fuktskadorna vid ekpanelen i entréerna.

Har ni några frågor runt detta så hör av er till styrelse@lobelian.se.