Gå till innehåll

Vi påminner om att obligatorisk ventilationskontroll (OVK) kommer att genomföras den 28-29/10 vilket också separat aviserats i postfacken.

För Anemonvägen 32 utförs kontrollen den 28/10 mellan 08.00 - 15.30.

För Anemonvägen 34 utförs kontrollen den 29/10 mellan 08.00 - 15.30.

Det är mycket viktigt att samtliga lägenheter är åtkomliga i respektive fastighet när kontrollen genomförs - antingen genom att någon är hemma, eller att dörrlåset ställs i serviceläge!

Har ni frågor, kontakta styrelsen!

Stockholm 211002

BRF Lobelian

Omfogning

Då vi har påbörjat arbetet med omfogningen av fasaden på Anemonvägen 34, vill vi passa på att informera om hur detta arbete kommer att fortgå.

Då omfogningen kräver att vi tar hänsyn till väderleken vilket innebär att vi ej kan foga när det regnar och ej ta bort den befintliga fogen kan detta innebära att arbetet kan ta längre tid än beräknat.

Vi kommer att som ni nu vet använda oss av en bomlift för att nå på höjden.

Med vänlig hälsning

Johan

IB Fog

Som vissa av er säkerligen redan noterat så har Småas underleverantör IB fog nu påbörjat sina arbeten.

Man kommer att göra om samtliga fogar mellan betongelementen i fasaden på bägge fastigheterna samt göra vissa plåtarbeten vid fönsterblecken, ett arbete som kommer att pågå under ett antal veckor - fogning kan inte ske vid nederbörd, så vädret kommer till viss del att styra tidplanen.

Mobila (självgående) lyftkranar kommer att användas för arbetet. Då samtliga sidor av fastigheterna ska åtgärdas kan viss växtlighet behöva beskäras för framkomlighet.

Vänligen var aktsamma vid passage under eller i närheten av kranar i arbete.

Vid frågor om arbetet, tveka inte att kontakta oss i styrelsen!

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) kommer att utföras den 28 - 29 oktober av Haninge Sotning & Ventilation.

Mer information kommer under oktober men då det är viktigt att alla lägenheter är tillgängliga under dessa två dagar ber vi er att redan nu notera tidpunkten. Som vanligt står det fritt att antingen vara hemma under kontrollen eller lämna dörrlåset i serviceläge.

På tisdag den 13/4 har Småa anordnat en fuktundersökning av fuktskadorna i entrén i nr 32 som förberedelse för åtgärd. Som ett led i denna undersökning kommer eventuellt fuktprovokation genom spolning med högtryck i fogarna mellan betongelementen på framsidan att ske, så var uppmärksam på anvisningar som ges vid passage i porten under måndagen.

I samband med detta kommer besiktningsmannen från Raksystems att besöka de lägenheter som rapporterat problem med fukt/is på insidan av fönstren under vintern (C11, C21, C22, C33 samt D31 i 34an). Berörda lägenheter har aviserats separat.

Den preliminära planen från Småas sida är att åtgärder i nr 34 kommer att påbörjas vecka 15 och givet resultatet av undersökningarna i nr 32 kommer troligen detta arbete fortsätta med nr 32 därefter. Småa har anlitat firman IB Fog för åtgärderna.

(*) Undersökningen flyttad fram till tisdagen p.g.a. väderutsikterna