Gå till innehåll

Vi Kallar till Extra föreningsstämma fredagen den 16 juni kl 18.00 vid odlingslotterna.

Vid ordinarie årsmöte som hölls den 30 maj röstade medlemmarna för att anta motionen om de föreslagna stadgarna. För att godkänna nya stadgar krävs dock två på varandra följande stämmor där den extrastämman kräver 2/3 majoritet.

På vår hemsida under rubriken "Föreningen"/"Extra Föreningsstämma" finns nu alla dokument som du behöver för att delta i årsmötet.

Som vi informerat om tidigare så kommer vi att låta byta de runda väggarmaturerna i trapphusen till nya, baserade på energisnålare LED-teknik - en provmodell sitter som bekant sedan februari i bottenvåningen i 34an (Test av LED-armatur). Lysrören i våra befintliga armaturer, "T5 cirkel", fasas dessutom ut under 2023 och kommer inte längre att kunna köpas då nuvarande lager är slutsålda.

Arbetet med utbytet kommer att påbörjas i morgon och det är vår förhoppning att det ska vara avklarat under veckan.

För den som är intresserad, här följer några länkar om utfasningen av lysrör:

Vår underlevantör ADB meddelar att sandupptagning sker enligt följande. För att få bort så mycket sand som möjligt vill vi gärna att de som har möjlighet flyttar sina fordon inför detta.

Tisdagen 11/4 ca kl. 14:30 kommer vi till er för sandupptagning.

Viktigt är att alla bilar är borta från parkeringsplatsen annars går det inte att ta upp sanden.

Snart ser vi våren spira - och om inte alltför lång tid är det dags för vår årsstämma där det är dags att se vår nästa styrelse slå rot, sätta skott och slå ut i blom!

Är du intresserad att komma med, antingen som medlem eller suppleant? Har du frågor och funderingar om styrelsearbete? Hör av dig till oss som sitter i styrelsen så ses vi och berättar!

Vår trapphusbelysning är försedd med lysrör vilka på sikt kommer att fasas ut av miljöskäl. Vi har också genom åren kunnat konstatera att rören har behövts bytas rätt ofta.

På grund av detta kommer vi under året att byta till helt nya armaturer där ljuskällan utgörs av den mer energieffektiva LED-tekniken. För att utvärdera ljusstyrka och funktion har nu BK monterat en provarmatur i 34ans bottenplan, mittemot förrådsdörren.

Denna armatur är inställd för att snabbt demonstrera armaturens inbyggda rörelsesensor - efter 5-10 sekunder utan rörelse kommer den att skifta ner till lägre ljusstyrka. Vi kommer att använda denna enhet för att prova ut olika inställningar på ljusstyrka och dimningsfunktion.

Är du nyfiken så ta gärna en titt på provarmaturen - hör gärna av dig per e-mail till styrelsen om du har synpunkter!

Styrelsen har fastslagit elpriset för perioden januari - mars 2023 till 3 SEK/kWh.

Anledningen till ändringen är de ökande elpriserna och att vårt förmånliga elavtal med fast pris löpte ut under 2022.

Vi avser att justera kostnaden för laddning kvartalsvis framöver och publicerar då nya priser här på hemsidan.

Mer information om laddplatserna hittas här: P-platser.

Vår ekonomiska förvaltare SBC har valt att ersätta den gamla portalen på nätet med en ny: https://hemma.sbc.se. Samtidigt stänger man ner appen "Vår BRF" och hänvisar endast till portalen.

Via portalen fås som tidigare information om den senaste aviseringen och här är det också möjligt att ändra metoden för avisering (e-faktura, autogiro etc).

Som de flesta troligen redan noterat har SBC också övergått till månadsvis avisering i stället för kvartalsvis.