Gå till innehåll

Småa har anlitat firman Dry-It för att undersöka anledningen till läckaget i entréns undertak i 34an vilket igen orsakat att panelen slagit sig.

I samband med denna undersökning behöver Småa och Dry-It få tillträde till de lägenheter ovanför markplan vilka vetter mot porten mellan 08.00 - 16.00, bland annat för att undersöka fogen runt fönstren. Denna avisering berör alltså lägenheterna D11, D21, D31 och D41.

På grund av det gällande läget runt COVID-19 har föreningen tillsett att de som besöker lägenheterna kommer att vara försedda med munskydd.

Är du inte hemma under denna tidsperiod ber vi dig ställa dörrlåset i serviceläge - någon från styrelsen kommer då att deltaga i ditt ställe. Meddela gärna i förväg via e-mail till styrelse@lobelian.se om du är hemma eller inte.

Under den yttre undersökningen kommer vatten att spolas på fasaden för att spåra källan till problemet så var lite uppmärksam vid passage genom porten under denna dag!

Berörda lägenheter kommer även att få denna avisering i sina postfack.

Det växer så det knakar i det sköna vädret!

Vi vill bara påminna om att trädgårdsavfall ska avyttras via kretsloppscentralen i Älta (vid större mängder) eller slängas som hushållsavfall.

Grönområdet utanför vår förening får absolut inte användas för dumpning av trädgårdsavfall - det räknas som otillåten tippning i naturen!

Läs mer om trädgårdsavfall på Nacka kommuns hemsida:

https://www.nacka.se/boende-miljo/natur-och-parker/skotsel-av-park-och-naturmark/tradgardsavfall-och-tippning-i-naturen/

https://www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/sortera/tradgardsavfall/

Ha en fortsatt trevlig odlingssommar!

För att snabbt ge ambulans, räddningstjänst och polis tillgång till våra fastigheter vid skarpt läge har vi anslutit oss till "Blåljuskod i samverkan", vilket också framgår genom dekaler i portarna.

När blåljuspersonal behöver komma in i ansluten fastighet kontaktar dessa polisens regionledningscentral (RLC) för en speciell kod som fungerar dygnet runt.

Om du som boende behöver larma om hjälp kan du också direkt vid kontakt med SOS Alarm (112) nämna att vi är anslutna till "Blåljuskod".