Gå till innehåll

Styrelsen har fastslagit elpriset för perioden januari - mars 2023 till 3 SEK/kWh.

Anledningen till ändringen är de ökande elpriserna och att vårt förmånliga elavtal med fast pris löpte ut under 2022.

Vi avser att justera kostnaden för laddning kvartalsvis framöver och publicerar då nya priser här på hemsidan.

Mer information om laddplatserna hittas här: P-platser.

Vår ekonomiska förvaltare SBC har valt att ersätta den gamla portalen på nätet med en ny: https://hemma.sbc.se. Samtidigt stänger man ner appen "Vår BRF" och hänvisar endast till portalen.

Via portalen fås som tidigare information om den senaste aviseringen och här är det också möjligt att ändra metoden för avisering (e-faktura, autogiro etc).

Som de flesta troligen redan noterat har SBC också övergått till månadsvis avisering i stället för kvartalsvis.

Tyvärr har NKG, vår tekniska förvaltare sedan föreningen bildades 2015, gått i konkurs 2022-09-05. Detta innebär att rutinmässigt underhåll (som byte av ljuskällor) inte längre kommer att utföras samt att journumret inte längre är aktivt.

Våra hissar har ett separat serviceavtal direkt med OTIS vilket inte påverkas av detta.

Styrelsen agerar nu för att skyndsamt upphandla ett nytt avtal om teknisk förvaltning. Vi ber er tills vidare att kontakta styrelsen vid tekniska problem.