Gå till innehåll

Snart ser vi våren spira - och om inte alltför lång tid är det dags för vår årsstämma där det är dags att se vår nästa styrelse slå rot, sätta skott och slå ut i blom!

Är du intresserad att komma med, antingen som medlem eller suppleant? Har du frågor och funderingar om styrelsearbete? Hör av dig till oss som sitter i styrelsen så ses vi och berättar!

Vår trapphusbelysning är försedd med lysrör vilka på sikt kommer att fasas ut av miljöskäl. Vi har också genom åren kunnat konstatera att rören har behövts bytas rätt ofta.

På grund av detta kommer vi under året att byta till helt nya armaturer där ljuskällan utgörs av den mer energieffektiva LED-tekniken. För att utvärdera ljusstyrka och funktion har nu BK monterat en provarmatur i 34ans bottenplan, mittemot förrådsdörren.

Denna armatur är inställd för att snabbt demonstrera armaturens inbyggda rörelsesensor - efter 5-10 sekunder utan rörelse kommer den att skifta ner till lägre ljusstyrka. Vi kommer att använda denna enhet för att prova ut olika inställningar på ljusstyrka och dimningsfunktion.

Är du nyfiken så ta gärna en titt på provarmaturen - hör gärna av dig per e-mail till styrelsen om du har synpunkter!

Styrelsen har fastslagit elpriset för perioden januari - mars 2023 till 3 SEK/kWh.

Anledningen till ändringen är de ökande elpriserna och att vårt förmånliga elavtal med fast pris löpte ut under 2022.

Vi avser att justera kostnaden för laddning kvartalsvis framöver och publicerar då nya priser här på hemsidan.

Mer information om laddplatserna hittas här: P-platser.

Vår ekonomiska förvaltare SBC har valt att ersätta den gamla portalen på nätet med en ny: https://hemma.sbc.se. Samtidigt stänger man ner appen "Vår BRF" och hänvisar endast till portalen.

Via portalen fås som tidigare information om den senaste aviseringen och här är det också möjligt att ändra metoden för avisering (e-faktura, autogiro etc).

Som de flesta troligen redan noterat har SBC också övergått till månadsvis avisering i stället för kvartalsvis.

Tyvärr har NKG, vår tekniska förvaltare sedan föreningen bildades 2015, gått i konkurs 2022-09-05. Detta innebär att rutinmässigt underhåll (som byte av ljuskällor) inte längre kommer att utföras samt att journumret inte längre är aktivt.

Våra hissar har ett separat serviceavtal direkt med OTIS vilket inte påverkas av detta.

Styrelsen agerar nu för att skyndsamt upphandla ett nytt avtal om teknisk förvaltning. Vi ber er tills vidare att kontakta styrelsen vid tekniska problem.