Gå till innehåll

Vi Kallar till Extra föreningsstämma fredagen den 16 juni kl 18.00 vid odlingslotterna.

Vid ordinarie årsmöte som hölls den 30 maj röstade medlemmarna för att anta motionen om de föreslagna stadgarna. För att godkänna nya stadgar krävs dock två på varandra följande stämmor där den extrastämman kräver 2/3 majoritet.

På vår hemsida under rubriken "Föreningen"/"Extra Föreningsstämma" finns nu alla dokument som du behöver för att delta i årsmötet.

Som vi informerat om tidigare så kommer vi att låta byta de runda väggarmaturerna i trapphusen till nya, baserade på energisnålare LED-teknik - en provmodell sitter som bekant sedan februari i bottenvåningen i 34an (Test av LED-armatur). Lysrören i våra befintliga armaturer, "T5 cirkel", fasas dessutom ut under 2023 och kommer inte längre att kunna köpas då nuvarande lager är slutsålda.

Arbetet med utbytet kommer att påbörjas i morgon och det är vår förhoppning att det ska vara avklarat under veckan.

För den som är intresserad, här följer några länkar om utfasningen av lysrör:

Vår underlevantör ADB meddelar att sandupptagning sker enligt följande. För att få bort så mycket sand som möjligt vill vi gärna att de som har möjlighet flyttar sina fordon inför detta.

Tisdagen 11/4 ca kl. 14:30 kommer vi till er för sandupptagning.

Viktigt är att alla bilar är borta från parkeringsplatsen annars går det inte att ta upp sanden.