Gå till innehåll

Årsmöte den 30 maj kl 19.00 vid våra trädgårdslotter

På vår hemsida under rubriken "Föreningen"/"Föreningsstämma" finns nu alla dokument som du behöver för att delta i årsmötet.

Om du vill jämföra de nya föreslagna stadgarna med våra nuvarande finns de gamla under rubriken "Föreningen"/"Stadgar"

Välkomna!