Gå till innehåll

Förändringar i lägenhet

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, måla och sätta upp nya skåp och byta vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver däremot styrelsens tillstånd, till exempel om du vill ta ner en vägg eller dra nya rör i kök eller badrum. Ibland kan det även behövas en bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till dina grannar när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten.

Renovering av våtutrymmen och andra VVS arbeten

Enbart auktoriserade branschföretag får anlitas i samband med renovering/ombyggnad av våtrum. Dessa ska också lämna en garanti på utfört arbete och är skyldiga att utfärda ett kvalitetsdokument med uppgifter om utfört arbete, upprättat i enlighet med gällande branschregler.
Föreningen kräver även att installation av tvätt- och diskmaskiner utföres av fackman.