Gå till innehåll

Nu är datum för 2-årskontrollen spikade och vi kommer att återkomma med mer detaljerad information.

C-husets lägenheter kommer att besiktigas måndag den 9 oktober.

D-husets lägenheter besiktigas tisdag den 10 oktober.

Det är mycket viktigt att besiktningsman och styrelsen har tillträde till samtliga lägenheter i respektive hus under dessa dagar - har ni själva inte möjlighet att vara hemma ber vi er därför att ställa ert lås i serviceläge!

Vi saknar fortfarande anmärkningslistor från ett flertal lägenheter! Vi påminner därför igen om dessa och ber er lämna dem i någon av styrelsens brevlådor senast fredagen den 15 september!