Gå till innehåll

Extra Föreningsstämma

Vi Kallar till Extra föreningsstämma fredagen den 16 juni kl 18.00 vid odlingslotterna.

Vid ordinarie årsmöte som hölls den 30 maj röstade medlemmarna för att anta motionen om de föreslagna stadgarna. För att godkänna nya stadgar krävs dock två på varandra följande stämmor där den extrastämman kräver 2/3 majoritet.

På vår hemsida under rubriken "Föreningen"/"Extra Föreningsstämma" finns nu alla dokument som du behöver för att delta i årsmötet.