Gå till innehåll

Under ett antal veckor har hantverkare med olika specialiteter besökt våra lägenheter för att åtgärda de bristpunkter som konstaterats i samband med tvåårskontrollen enligt tidigare utskickade protokollutdrag.

Småas bild är att restpunkterna avseende lägenheterna nu ska vara åtgärdade och det är därför viktigt att vi nu får en bild över eventuella åtgärder som ännu inte har slutförts.

Vi vill därför igen be er att rapportera om er lägenhet är helt åtgärdad eller vilka punkter enligt numreringen i protokollutdraget som fortfarande kvarstår senast den 28/1. Vi saknar information från C01, C11, C12, C21, C23, C32, C33, C41, D01, D11, D12, D13, D21, D31, D32 och D41. Vi har notering om punkter som inte åtgärdats i C22, C31 och vill stämma av att så forfarande är fallet. Lägenheterna C13, D22, D23, och D33 är rapporterade som helt åtgärdade.

Av speciellt intresse är huruvida fuktproblemen på fönstrens insida åtgärdats fullständigt i och med korrigeringen som utförts av Småa för de lägenheter som har detta noterat som en brist - passa gärna på att ta en extra titt nu när det är lite kallare ute.

Lämna antingen en notering i styrelsens brevlåda i 32an eller 34an, alternativt sänd ett e-mail till teknik@lobelian.se. Tack på förhand!

Ett antal punkter på fastigheterna har även åtgärdats men tyvärr har Småas underleverantör Q-gruppen fortfarande inte utfört några arbeten för att komma tillrätta med problemen runt bristfälliga plåtarbeten och bristfällig fogning på våra tak - Småa har nu meddelat att detta behöver anstå till varmare väderlek av praktiska skäl. Återställningen av skadan efter vatteninträngningen i 34ans trapphus kommer därför att anstå till dess att takarbetena utförts.

 

I dag har Småas underleverantör Q-gruppen aviserat om åtgärder av fönsterbleck i början av januari.

Vi vill förtydliga att detta avser utvändiga anmärkningar på byggnaderna avseende bristfällig infästning av fönsterblecken och som sådana återfinns det inte i de protokollutdrag vi tidigare har delat ut till respektive lägenhet.

Detta är en del av det arbete som skulle ha inletts den 9/11 som tidigare informerats om här på hemsidan, där man nu av praktiska skäl väljer att utföra arbetet från insidan i stället för utsidan.

Det är viktigt att man får tillgång till lägenheterna för att åtgärda detta, då det är en del av det samlade arbetet att komma tillrätta med de långvariga fuktproblem fastigheterna drabbats av.

Vid frågor eller funderingar runt detta, hör gärna av er till oss på styrelse@lobelian.se.

Med början nu på torsdag kommer Småas underleverantör Q-gruppen att påbörja arbeten för att komma tillrätta med brister avseende plåtarbeten och fogningar av tak och fönsterbleck på bägge fastigheterna.

Detta förväntas enligt Småa lösa problemen med fuktinträngning via taken (vilket föranlett skadan i 34ans trapphus) och fuktskadorna i ekpaneltaken vid entréerna.

Under denna period kommer en skylift att användas men man bedömer inte att detta kommer att inskränka tillgängligheten för in- och utfart på parkeringen.

Nu är datum för 2-årskontrollen spikade och vi kommer att återkomma med mer detaljerad information.

C-husets lägenheter kommer att besiktigas måndag den 9 oktober.

D-husets lägenheter besiktigas tisdag den 10 oktober.

Det är mycket viktigt att besiktningsman och styrelsen har tillträde till samtliga lägenheter i respektive hus under dessa dagar - har ni själva inte möjlighet att vara hemma ber vi er därför att ställa ert lås i serviceläge!

Vi saknar fortfarande anmärkningslistor från ett flertal lägenheter! Vi påminner därför igen om dessa och ber er lämna dem i någon av styrelsens brevlådor senast fredagen den 15 september!