Gå till innehåll

Elpris för laddningsplatserna ändrat

Styrelsen har fastslagit elpriset för perioden januari - mars 2023 till 3 SEK/kWh.

Anledningen till ändringen är de ökande elpriserna och att vårt förmånliga elavtal med fast pris löpte ut under 2022.

Vi avser att justera kostnaden för laddning kvartalsvis framöver och publicerar då nya priser här på hemsidan.

Mer information om laddplatserna hittas här: P-platser.