Gå till innehåll

3

Vattenutkastaren utanför porten vid hus C ville inte låta sig stängas av och vi har därför tvingats stänga av den. Vi kommer att låta Småa hantera detta som ett garantiärende, men det kan på grund av semesterperioden ta några extra dagar.

1

Det har tydligen blivit ett litet glapp i kommunikationen - sandupptagning är beställd men har inte genomförts. Småa har stött på i dag, och närmare besked om vilken dag det är dags att flytta undan bilen för sopning kommer att komma i brevlådorna.

Att ha en engagerad styrelse är viktigt för en bostadsrättsförening!

Uppdraget som styrelsemedlem (ordinarie eller suppleant) löper på ett år, från en föreningsstämma till nästa.

Som styrelsemedlem behöver du vara beredd att avsätta tid och engagemang till styrelsemöten, upphandling av tjänster och avtal, koordinering med leverantörer, organisering av gemensamma aktiviteter och annat.

 

Vid nästa föreningsstämma våren 2018 väljs ny styrelse - är du intresserad av att vara med? Kontakta valberedningen valberedning@lobelian.se!

Välkommen!