Gå till innehåll

Vindarna har gått illa åt vår dörrstängare i 34an, skruvarna som ansluter den till dörren har ryckts ur sina gängor!

Var försiktiga när ni öppnar dörren så inte vinden fångar den om det fortsätter att blåsa - och se till att den går ordentligt i lås efter er.

Portkoden och brickan fungerar, men det gäller att vara snabb mellan det att ni använder dem och att ni öppnar dörren genom att dra i handtaget. Om det krånglar fungerar det förstås att öppna med nyckeln i låset i stället.

Vi har felanmält till NKG och bett om att få detta åtgärdat så snabbt som möjligt.

1

GångvägTill viss förvåning försvann halva vår gångväg från trädgårdplanteringen ut mot parken i dag då den har anlagts på kommunens mark. Ståndpunkten från kommunen är enligt Småa och S46 (firman som utför marketablering) att ytan ska utgöras av gräs trots att Småa kämpat för att gången ska få vara kvar.

Vidare kommer den del av planteringen på södra sidan ("balkongsidan") av hus D som befinner sig på kommunens mark att ersättas av gräs (berört område är för tillfället markerat av pinnar och blå färg).

Grundproblemet är att firman som utförde markarbeten missade var tomtgränsen gick under etableringen så vi har haft planteringen en bra bit utanför gränsen.

Vi är säkert många som kommer att sakna både vår fina gångväg och ursprunglig plantering.

Som vissa säkert noterat har den nya ekpanelen i entrétaket vid D-huset rest sig under veckan (vi kan inte utesluta att samma sak händer i C-entrén). Detta har uppmärksammats av Småa och samma problem har uppstått vid de nya husen i Mispeln. En teori är att det rör sig om ett problem med fästmetoden av panelen.

Småa har kontaktat sin underleverantör och de kommer gemensamt att göra upp en åtgärdsplan i början av nästa vecka.

I denna ingår även att slutföra monteringen av s.k. DVT-rör i de utvändiga fogar som saknar sådana samt att göra en uppföljande fuktmätning för att säkerställa funktionen.

Vi följer självklart processen och återkommer med mer information.

Vår förvaltare, Österåkers Bostadsrättsförvaltning, befinner sig i processen att byta datorsystem. I förlängningen kommer detta att innebära bättre service till oss, men man har drabbats av en del inkörningsproblem.

Detta har tyvärr medfört att inbetalningskorten för det sista kvartalet postades först i torsdags och borde finnas i brevlådan senast i dag tisdag hos de som inte valt autogiro eller e-faktura.

Ingen påminnelseavgift kommer att utgå på betalningar som har gjorts innan den 7 oktober.

3

Vattenutkastaren utanför porten vid hus C ville inte låta sig stängas av och vi har därför tvingats stänga av den. Vi kommer att låta Småa hantera detta som ett garantiärende, men det kan på grund av semesterperioden ta några extra dagar.

1

Det har tydligen blivit ett litet glapp i kommunikationen - sandupptagning är beställd men har inte genomförts. Småa har stött på i dag, och närmare besked om vilken dag det är dags att flytta undan bilen för sopning kommer att komma i brevlådorna.