Gå till innehåll

Årsstämma 2021-06-02 kl 19.00

Välkommen till årets föreningsstämma som även i år främst sker på distans givet läget runt Covid-19.

Se separat information i postfacken och på anslagstavlorna för närmare information.

Väl mött!