Gå till innehåll

Onsdagen den 15 juni 2016 hade vi årsstämma i Brf Lobelian.  Småa avlämnade bostadsrättsföreningen till sina medlemmar, dvs vi som äger våra lägenheter. Ny styrelse och valberedning  valdes på stämman och konstituerande styrelsemöte kommer att ske snarast.

Årsredovisningen finns i bilagan Brf Lobelian Årsredovsning 2015

1

Det har tydligen blivit ett litet glapp i kommunikationen - sandupptagning är beställd men har inte genomförts. Småa har stött på i dag, och närmare besked om vilken dag det är dags att flytta undan bilen för sopning kommer att komma i brevlådorna.

Mail från Småa:
"Hej!
Bifogar protokoll från fuktmätning i Lobelian. Det är förhöjda fuktvärden i fogar och i undertakens isolering. Vi planerar att åtgärda detta genom att torka ut fogarna på entresidan med trycksatt avfuktare. Planerad start för uttorkning är tisdag 17 maj. Vi kommer att ställa utrustningen under entretaken och låsa fast utrustningen med kätting. Det bör ta ca 2 veckar att torka ut fasaderna med denna metod.

Småa kommer att hämta el från trapphusen, vi ersätter er för den förbrukade elen under denna tid.

Har ni möjlighet att sätta upp information i trapphusen i Brf Lobelian.

Trevlig helg
Yvonne och Madelene"

Protokollen finns uppsatta på anslagstavlan i respektive hus.

Att ha en engagerad styrelse är viktigt för en bostadsrättsförening!

Uppdraget som styrelsemedlem (ordinarie eller suppleant) löper på ett år, från en föreningsstämma till nästa.

Som styrelsemedlem behöver du vara beredd att avsätta tid och engagemang till styrelsemöten, upphandling av tjänster och avtal, koordinering med leverantörer, organisering av gemensamma aktiviteter och annat.

 

Vid nästa föreningsstämma våren 2018 väljs ny styrelse - är du intresserad av att vara med? Kontakta valberedningen valberedning@lobelian.se!

Välkommen!