Gå till innehåll

Tyvärr har vi konstaterat förekomst av pälsmal i förrådsdelen. Anticimex har kontaktats och en diskussion om åtgärd kommer att initieras nästa vecka. 

Till dess vill vi för att inte sprida ohyran vidare in i lägenheterna att ni låter alla textilier ligga kvar i förråden tills vi kommer med ytterligare information. Om denna uppmaning inte skulle hörsammas görs det på eget ansvar! 

Stamspolning

I ett fåtal lägenheter kunde inte stamspolningen genomföras - dessa kommer att aviseras för ytterligare ett försök om någon vecka.

OVK hus 32

Vi har nu erhållit OVK-godkännande även för hus 32 efter en kompletterande mätning i ett urval av lägenheterna. Information om godkänd OVK kommer att anslås i porttavlorna i bägge fastigheterna.

Styrelsen har varit i kontakt med Interspol inför veckans arbeten för att förenkla arbetet och se till att allt blir gjort ordentligt. Följande är bra att känna till utöver det som står på aviseringen, och åtgärda innan de ska in i er lägenhet. Interspol flyttar inte på eller monterar av saker som riskerar skadas eller skada lägenheten. Därför behöver ni förbereda detta själva.

Kök
Interspol behöver komma åt under diskbänken. Se till att hela insatsen/lådan är borttagen så att de kan arbeta i rimlig arbetsställning.

Badrum
Golvbrunn; se till att den är väl synlig. Finns badkar som täcker ska "kjolen" (den nedre delen av fronten) fällas upp.
Tvättmaskin/avlopp: Flytta på tvättmaskinen så att avloppet blir lätt åtkomligt om rensning önskas.

/ Styrelsen

Då vi på grund av tekniska problem inte fick ventilationskontrollen godkänd i 32an behöver vi göra en kompletterande besiktning.

Denna kommer att ske den 27:e januari och utföras i ett representativt urval av lägenheterna - mer information kommer att distribueras direkt till de berörda.

34an godkändes i den ursprungliga OVKn.

Vi påminner om att obligatorisk ventilationskontroll (OVK) kommer att genomföras den 28-29/10 vilket också separat aviserats i postfacken.

För Anemonvägen 32 utförs kontrollen den 28/10 mellan 08.00 - 15.30.

För Anemonvägen 34 utförs kontrollen den 29/10 mellan 08.00 - 15.30.

Det är mycket viktigt att samtliga lägenheter är åtkomliga i respektive fastighet när kontrollen genomförs - antingen genom att någon är hemma, eller att dörrlåset ställs i serviceläge!

Har ni frågor, kontakta styrelsen!

Stockholm 211002

BRF Lobelian

Omfogning

Då vi har påbörjat arbetet med omfogningen av fasaden på Anemonvägen 34, vill vi passa på att informera om hur detta arbete kommer att fortgå.

Då omfogningen kräver att vi tar hänsyn till väderleken vilket innebär att vi ej kan foga när det regnar och ej ta bort den befintliga fogen kan detta innebära att arbetet kan ta längre tid än beräknat.

Vi kommer att som ni nu vet använda oss av en bomlift för att nå på höjden.

Med vänlig hälsning

Johan

IB Fog

Som vissa av er säkerligen redan noterat så har Småas underleverantör IB fog nu påbörjat sina arbeten.

Man kommer att göra om samtliga fogar mellan betongelementen i fasaden på bägge fastigheterna samt göra vissa plåtarbeten vid fönsterblecken, ett arbete som kommer att pågå under ett antal veckor - fogning kan inte ske vid nederbörd, så vädret kommer till viss del att styra tidplanen.

Mobila (självgående) lyftkranar kommer att användas för arbetet. Då samtliga sidor av fastigheterna ska åtgärdas kan viss växtlighet behöva beskäras för framkomlighet.

Vänligen var aktsamma vid passage under eller i närheten av kranar i arbete.

Vid frågor om arbetet, tveka inte att kontakta oss i styrelsen!

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) kommer att utföras den 28 - 29 oktober av Haninge Sotning & Ventilation.

Mer information kommer under oktober men då det är viktigt att alla lägenheter är tillgängliga under dessa två dagar ber vi er att redan nu notera tidpunkten. Som vanligt står det fritt att antingen vara hemma under kontrollen eller lämna dörrlåset i serviceläge.