Gå till innehåll

1

GångvägTill viss förvåning försvann halva vår gångväg från trädgårdplanteringen ut mot parken i dag då den har anlagts på kommunens mark. Ståndpunkten från kommunen är enligt Småa och S46 (firman som utför marketablering) att ytan ska utgöras av gräs trots att Småa kämpat för att gången ska få vara kvar.

Vidare kommer den del av planteringen på södra sidan ("balkongsidan") av hus D som befinner sig på kommunens mark att ersättas av gräs (berört område är för tillfället markerat av pinnar och blå färg).

Grundproblemet är att firman som utförde markarbeten missade var tomtgränsen gick under etableringen så vi har haft planteringen en bra bit utanför gränsen.

Vi är säkert många som kommer att sakna både vår fina gångväg och ursprunglig plantering.

2016-09-14-09-15-03

Hoppas vi får ett stort deltagande i vår första

Höststädning i vår trädgård

Söndag den 25 september kl 13.00

Våra rabatter behöver rensas innan vintern är här. Nu saknar vi avtal om trädgårdsskötsel men kommer till våren att ha tecknat ett nytt. Vi bjuder därför in alla medlemmar i vår bostadsrättsförening att tillsammans städa våra rabatter.
Efter arbetet ca kl 15.00 bjuder föreningen på korvgrillning och kaffe i vår vackra trädgård.
Väl mött med glatt humör
Styrelsen

Att ha en engagerad styrelse är viktigt för en bostadsrättsförening!

Uppdraget som styrelsemedlem (ordinarie eller suppleant) löper på ett år, från en föreningsstämma till nästa.

Som styrelsemedlem behöver du vara beredd att avsätta tid och engagemang till styrelsemöten, upphandling av tjänster och avtal, koordinering med leverantörer, organisering av gemensamma aktiviteter och annat.

 

Vid nästa föreningsstämma våren 2018 väljs ny styrelse - är du intresserad av att vara med? Kontakta valberedningen valberedning@lobelian.se!

Välkommen!